ผลคะแนนรวม

ในปี2560นี้เราจะแข่งกันทั้งหมด 6 สนาม
การให้คะแนนเป็นดังนี้:
100 คะแนนสำหรับอันดับแรก
99 คะแนนสำหรับอันดับที่สอง
98 คะแนนสำหรับอันดับที่สามและอื่น ๆต่อไป
TQ จะได้รับรางวัลอีก 2 คะแนน ผู้ชนะจะได้รับการตัดสินโดยใช้การแข่ง 4 ครั้งจาก 6 คะแนนที่มีคะแนนสูงสุด