การแข่งขัน Buggy ท้าชิงระดับนานาชาติ วันที่ 2-4 มิถุนายน 2560